1. Giới thiệu về Open edX

edX là một nền tảng cung cấp khóa học trực tuyến mở có thể truy cập qua website và không giới hạn số lượng tham gia (Massive Open Online Course - MOOC) có nguồn gốc từ Mỹ, được thành lập bởi HarvardMIT. Đơn vị này cung cấp các khóa học trực tuyến ở trình độ đại học trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho một cộng đồng người học trên toàn thế giới, bao gồm một số khóa học miễn phí. Ngoài ra, edX cũng tiến hành nghiên cứu về quá trình học tập dựa trên cách mà người học sử dụng nền tảng. edX hoạt động trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở miễn phí có tên Open edX.

Các khóa học trên Open edX được cấu trúc thành các chuỗi học tập hàng tuần. Mỗi chuỗi học tập bao gồm các video ngắn hoặc tài liệu học tập dạng văn bản kết hợp với các bài tập tương tác, nơi người học có thể ngay lập tức thực hành các khái niệm mới từ video. Open edX cũng bao gồm diễn đàn nơi cho phép người học thảo luận với nhau, với trợ giảng, giảng viên.

Ghi chú

Việc triển khai và vận hành nền tảng edX yêu cầu các kiến thức và kỹ năng lập trình nhất định để khai thác hiệu quả trong hoạt động dạy học. Chúng tôi tiến hành biên soạn một chuỗi các bài blog với mục tiêu hướng dẫn người dùng, lập trình viên, người quản trị hệ thống thông tin khai thác edX một cách hiệu quả. Trong chuỗi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các chủ đề liên quan đến cài đặt, triển khai và vận hành edX. Các chuỗi bài viết tiếp theo sẽ tập trung vào hướng dẫn người dạy, người học khai thác nền tảng edX.