3. Series giới thiệu XBlock-SDK

3.1. Giới thiệu

Trong phần cài đặt và triển khai XBlock-SDK trước chúng ta đã cùng tìm hiểu và xây dựng một XBlock cơ bản. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ trình bài cách xây dựng một Counter XBlock để phục vụ việc nghiên cứu và phát triển các XBlock dựa trên XBlock-SDK (Software Development Kit).

Bài viết này đi vào tìm hiểu những khái niệm cơ bản, xây dựng các chức năng, và thực hành phát triển một XBlock mới dựa trên dự án Counter XBlock. Đây là một XBlock cơ bản cho phép người dạy tích hợp vào khoá học để đếm số lượng bỏ phiếu của một bài khảo sát.

3.2. Điều kiện

Bài viết này hướng đến các lập trình viên. Do đó, độc giả nên có kiến thức cơ bản các công nghệ sau:

  • Python

  • JavaScript

  • HTML và CSS

  • Môi trường ảo Python (Anaconda)

Bên cạnh đó, các lập trình viên nên đọc và tìm hiểu thêm về series tìm hiểu XBlock để hiểu rõ hơn về cách xây dựng và phát triển một XBlock mới.

3.3. Các khái niệm chính

3.4. Tài liệu tham khảo